arenesfrruzh-hans

Wereldburgerschap en mensenrechten in de klas

Social InclusionDe wereld ligt aan je voeten: op allerlei manieren komt de wereld in het leven van kinderen en jongvolwassenen binnen. Maar hoe zorg je ervoor dat deze mensen opgeleid worden tot wereldburgers? Wereldburgerschap gaat over het leggen van verbindingen tussen jezelf en de ander. Thema’s als wederzijds respect, duurzaamheid, vrede en veiligheid en democratie zijn hierbij belangrijk. Via mensenrechteneducatie kan je werken aan wereldburgerschap. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw (toekomstige) leerlingen wereldburgers worden?

In deze cursus wordt theorie over wereldburgerschap en mensenrechteneducatie gekoppeld aan de praktijk. De cursus is bedoeld voor Nederlandstalige leerkrachten (in-spe) en docenten uit het primair, voortgezet en (hoger) beroepsonderwijs, die in de formele en niet-formele sector aan het werk zijn.

Na de cursus heb je een stevige basis om wereldburgerschap en mensenrechten een plaats te geven in je lespraktijk en school. Tijdens de cursus wordt een waaier aan methodieken ervaren en gepresenteerd die makkelijk in je eigen klas toegepast kunnen worden.

Aan het einde van deze cursus, zullen de deelnemers:

  • een concreet actieplan ontwikkeld hebben om mensenrechten en wereldburgerschap te integreren in de eigen klaspraktijk;
  • zich methodieken eigen gemaakt hebben om conflicten en gevoelige onderwerpen in de klas aan te pakken;
  • hun inzichten rond wereldburgerschap verdiept en verrijkt hebben (diversiteit & discriminatie, participatie & democratie en duurzame ontwikkeling).

Weekprogramma Brochure PDF file

Dag 1: kennismaking met elkaar en de thema’s; lesgeven rond diversiteit en discriminatie
Dag 2: lesgeven rond participatie en democratie
Dag 3: lesgeven rond duurzame ontwikkeling
Dag 4: omgaan met conflicten en gevoelige onderwerpen in de klas; implementatie in de school.

Inschrijfkosten

Inschrijfgeld is € 495 (na 1 juni € 545), inclusief koffie/thee pauzes; 1 ECTS en certificate van deelname. Huisvesting moet geregeld worden via de UCR Housing Affairs Council.

Registration is now closed. This course will be offered again in 2017 (in English) as part of the Four Freedoms Summer Program 2017. Registration will open in October.