HREA HREA viert 10-jarig bestaan
Over HREA | E-Learning
Studiehuis Leermiddelen Netwerken
Engels Spaans Frans Russisch Duits Portugees Italiaans Chinees Arabisch
 
[headlines] UNICEF: Steden moeten meer doen voor kinderen

2012-02-29 23:08:03

28 februari 2012, Voorburg -- Door de toenemende verstedelijking in de wereld hebben honderden miljoenen kinderen geen toegang tot onmisbare voorzieningen. Dat meldt UNICEF in haar rapport 'The State of the World's Children 2012'.

Jaarlijks houdt UNICEF nauwgezet bij hoe de leefomstandigheden van kinderen zich wereldwijd ontwikkelen. Dit jaar gaat het rapport in op de leefomstandigheden van kinderen in stadsgebieden.
De verstedelijking van de wereld zet door:

Meer dan een miljard kinderen leven nu al in een stad.
Een op de drie stadsbewoners leeft in een sloppenwijk (in Afrikaanse steden bijna twee op de drie).
Over een paar jaar zal - voor het eerst in de geschiedenis - de meerderheid van alle kinderen ter wereld in een stad wonen.

Nu al wordt 60 procent van alle kinderen in de stad geboren.
Een derde van al die kinderen wordt niet officieel geregistreerd en valt daardoor eerder ten prooi aan uitbuiting, geweld, ziekte en dood.

Stadsvoorzieningen niet voor alle kinderen

Vaak lijkt het leven in een stad juist goed voor een kind: er zijn immers scholen, gezondheidscentra en speelveldjes bij de hand. Maar in veel steden leven kinderen wél dichtbij die voorzieningen, maar kunnen of mogen ze er geen gebruik van maken; ze zijn simpelweg te arm of worden gediscrimineerd en dus buitengesloten.

In steden is het verschil tussen arm en rijk veel groter dan op het platteland; daardoor is de ongelijkheid op het gebied van gezondheid, onderwijs en toekomstperspectieven daar vele malen groter. Zo kan bijvoorbeeld in een arme wijk van een stad het drinkwater soms wel vijftig keer duurder zijn dan in rijke wijken. Dat komt doordat de mensen het water in de sloppenwijken moeten inkopen van particulieren, terwijl de rijke wijken zijn aangesloten op de -goedkopere - waterleiding (en riolering).
Kwetsbaarder voor ziektes en rampen

Overbevolking en onhygiënische omstandigheden in de steden vergemakkelijken de verspreiding van ziektes onder kinderen. Diarree en longontsteking vormen de grootste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf jaar. Het aantal mensen in steden die hun behoeftes doen in de open lucht, is tussen 1990 en 2008 gestegen(!) met 30 miljoen.

De allerarmsten wonen soms in gevaarlijke omstandigheden; bij afvalbergen, langs spoorwegen, of op zeer steile hellingen, waar ze kwetsbaar zijn voor landverschuivingen.

Families die illegaal in sloppenwijken wonen, maken verder ook nog eens een grotere kans om uit huis te worden gezet, of te worden bedreigd door landeigenaren of autoriteiten. Dat stimuleert hen niet om hun huis of de omgeving te verbeteren.

Gelijke kansen

UNICEF roept steden op meer rekening te houden met de leefomstandigheden van kinderen. Gelijke kansen moeten centraal staan.

Om te beginnen moeten de steden niet uitgaan van gemiddelde cijfers, maar veel beter in kaart brengen hoe de omstandigheden in de armste delen van de stad zijn. In het rapport staat een fraai voorbeeld van jongeren in Nairobi, die het stadsbestuur een handje hielpen met het in kaart brengen van de problemen in hun wijk.

Vijf belangrijke stappen volgens UNICEF:

- Armoede in steden beter begrijpen; betere analyse van cijfers en gegevens.
- Armoede en ongelijkheid bestrijden; voorzieningen voor iedereen beschikbaar maken.
- Kinderen op de eerste plaats zetten; uitgaan van de behoeftes van kinderen.
- Initiatieven samen met de allerarmsten uitwerken; laat arme kinderen en jongeren meebeslissen over hun toekomst, ondersteun initiatieven
- Samenwerken om op elk niveau (internationaal, nationaal, gemeentelijk. en in de wijken/buurten) de kinderrechten van álle kinderen in elke stad veilig te stellen.

Persbericht UNICEF

 

Bookmark and Share
HREA Trainings
Join Our Email List
Email:  
Publikaties